typography trong thiết kế web đẹp

Thiết kế web đẹp phải tuân thủ “quy luật bất thành văn” trong Typography

Chẳng chút nghi ngờ, đồ họa và layout là một trong những thành phần quan trọng của bí quyết thiết kế web đẹp nhưng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua typography, từ chiều cao, kích thước, font chữ đều rất quan trọng. Nếu nói đến việc cung cấp nội dung dễ đọc, dễ tiếp cận khách hàng và cũng …

View Post
error: Content is protected !!